Πρακτική άσκηση - Άνοιξη 2017
  Για πληροφορίες πατήστε εδώ
Ανακοίνωση Αναγνωστηρίου
 

Το Αναγνωστήριο θα παραμείνει κλειστό, κατ’ εξαίρεση λόγω έλλειψης προσωπικού,
από τις 7 Αυγούστου έως τις 4 Σεπτεμβρίου 2017.

Αιτήματα πρόσβασης για αταξινόμητο υλικό θα εξυπηρετούνται έως και τις 7 Ιουλίου.

Ανακοίνωση
 

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των ΓΑΚ οι προσκτήσεις Β' εξαμήνου 2016

 

Ανακοίνωση Αναγνωστηρίου
 

Αναστέλλεται προσωρινά η παροχή αταξινόμητου αρχειακού υλικού λόγω σοβαρού προβλήματος στις μονάδες κλιματισμού και εξαερισμού του κτηρίου.

 

Ανακοίνωση
 

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των ΓΑΚ οι προσκτήσεις Α' εξαμήνου 2016

 

 

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΘΗΝΑ 1940-1944» 
 

 Την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ξενάγηση σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Γ΄ Αθηνών που διοργανώθηκε από τα Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων της Γ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής περισσότερα

 

περισσότερα