Πρακτική άσκηση - Άνοιξη 2017
  Για πληροφορίες πατήστε εδώ
Ανακοίνωση Αναγνωστηρίου
 

Το Αναγνωστήριο θα παραμείνει κλειστό στις 15 Σεπτεμβρίου 2017, λόγω της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου Εργαζομένων των Γ.Α.Κ.

Ανακοίνωση
 

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των ΓΑΚ οι προσκτήσεις Β' εξαμήνου 2016

Ανακοίνωση
 

Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα των ΓΑΚ οι προσκτήσεις Α' εξαμήνου 2016

ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ «ΑΘΗΝΑ 1940-1944» 
 

 Την Κυριακή, 23 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη ξενάγηση σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Γ΄ Αθηνών που διοργανώθηκε από τα Γραφεία Πολιτιστικών Θεμάτων της Γ΄ Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής περισσότερα

 

περισσότερα