ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
Αρχικ   English
 
 

Αντατοι Πολιτειακο Θεσμο

Αρχεο περιδου βασιλεας θωνος
 
 Αντιβασιλεα
 Αρχιγραμματεα
 Υπουργικν Συμβολιον
 (G) Υπουργεον Εξωτερικν
 (H) Υπουργεον Οικονομικν
 (I J) Υπουργεον Εσωτερικν
 (K) Υπουργεον Δικαιοσνης
 (N) Υπουργεον Ναυτικν
 
    Βασιλικ Δυναστεα Γεωργου Α
 
 648 | Βασιλικ Ανκτορα
 1097 | Βασιλικ Ανκτορα, Στρατιωτικς Οκος (1896-1921)
 1267 | Βασιλικ Ανκτορα (1888-1967)
 1267 | Αντιβασιλεα (1967-1973)
 
    Προεδρα της Δημοκρατας
 
 1267 | Προεδρα Δημοκρατας
 1737 | Προεδρα της Δημοσκρατας, Διπλωματικ Γραφεο (1974-2004)
 1226 | Προεδρα της Δημοκρατας, περοδος Κ. Στεφανπουλου, Γενικ επιστολογραφα (1995-2005)
Εκτελεστικ Λειτουργα
 Kεντρικ Διοκηση
 
Πρωθυπουργς
Υπουργεα (1-20)
 
 
    Διοικσεις εκτς ελλαδικο χρου 
 
πατη Αρμοστεα Σμρνης (1919-1922)
Κυβερνσεις Εξωτερικο (Μσης Ανατολς) (1941-1945)
 
    Αποκεντρωμνη Διοκηση
 
 Περιφρεια Αττικς
 Νομαρχες / Νομαρχιακς Αυτοδιοικσεις
 Δμοι - Κοιντητες
 

    Ανεξρτητες Διοικητικς Αρχς

 
 1789 | Εθνικ Συμβολιο Ραδιοτηλερασης (ΕΣΡ) (2002-2007)
 Αντατο Συμβολιο Επιλογς Προσωπικο
 
    Νομικ Πρσωπα Δημοσου Δικαου - Δημσιες Επιχειρσεις Κοινς Ωφελεας
Νομοθετικ Λειτουργα
30 | Γερουσα (1845-1846)
 

    29, 74 | ΒΕθνικ Συνλευση 1862-1864, (1862-1865)

 
    Βουλ των Ελλνων
 

28 | Βουλ των Ελλνων (πρωτκολλο Γραφεου Βουλς Δεκμβριος 1849 - Οκτβριος 1852) 

75 | Βουλ των Ελλνων (1844-1893)
301 | Συλλογ Λαδ: Γερουσα / Βουλ των Ελλνων (1843-1888) Κ47
Δικαστικ Λειτουργα
Αντατα Δικαστρια
 
 Συμβολιο της Επικρατεας
 ρειος Πγος
 Ελεγκτικ Συνδριο
 
    Πολιτικ Δικαστρια
 
 Εφετεα
 Πρωτοδικεα
 Ειρηνοδικεα
 Αγορανομικ Δικαστρια
 
    Ποινικ Δικαστρια
 
 Εφετεα
 Μικτ Ορκωτ Δικαστρια (ΜΟΔ)
 Πλημμελειοδικεα
 Δικαστρια Ανηλκων
 
    Διοικητικ Δικαστρια
 
 Διοικητικ Εφετεα
 Διοικητικ Πρωτοδικεα
 
    Εισαγγελες
 
 Εισαγγελες Εφετν
 Εισαγγελες Πρωτοδικν
 
    Ειδικ Δικαστριο Δωσιλγων
 Apex
Archives Portal Europe

παρουσαση της Ευρωπακς Πλης Αρχεων

To
μμ

ô (80% - 20% )