Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
   
   
 
  ΕΚΔΟΣΕΙΣ
Αρχική   English
 
 
1.  90 χρόνια Γενικά Αρχεία του Κράτους, κατάλογος έκθεσης, επιμέλεια: Γιώργος Α. Γιαννακόπουλος, Αθήνα 2004.
2.  Τετράπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 2004.
3.  Τετράπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 2007.
4.  Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ψηφιοποίηση αρχείων και συλλογών, επιμέλεια: Μαρία Βακαλόπουλου, Αμαλία, Παππά, Αθήνα 2008.

5. Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Προσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες (ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ). Eλληνική Αρχειακή Εταιρεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αθήνα, 2013. Ελληνική μετάφραση του ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Records for Corporated Bodies, Persons and Families, second edition.

Διεθνές Πρότυπο Καθιερωμένων Αρχειακών Εγγραφών για Νομικά Προσωπα, Φυσικά Πρόσωπα και Οικογένειες (ΔΙΠΚΑΕ (ΝΦΠΟ).

Eλληνική Αρχειακή Εταιρεία, Γενικά Αρχεία του Κράτους. Αθήνα, 2013.

Ελληνική μετάφραση του ISAAR (CPF) International Standard Archival Authority Records for Corporated Bodies, Persons and Families, second edition.
6. Χάρτα του Ρήγα...Αποχαιρετισμός στο Γένος, αυτοκρατορία και πατριωτισμός στο χαρτογραφικό έργο του Ρήγα (1796-1797), Γιώργος Τόλιας, εκδ.Μένανδρος, Αθήνα 2009.
8. Αρχεία, πολίτες και πολιτικοί, μια αντίστροφη ανάγνωση της πολιτικής, οδηγός έκθεσης, επιμ. ¶ντζελα Καραπάνου, Μαρία Βακαλοπούλου, Αμαλία Παππά, Αθήνα 21 Οκτωβρίου - 9 Νοεμβρίου 2013, Γενικά Αρχεία του Κράτους - Ελληνική Αρχειακή Εταιρεία.
9.Τετράπτυχο ενημερωτικό φυλλάδιο: Γενικά Αρχεία του Κράτους, 2014.
10. Γακ- Art, εικαστικές αναπαραστάσεις των αρχείων, Αθήνα 2014.

 

 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

Apex
Archives Portal Europe

παρουσίαση της Ευρωπαϊκής Πύλης Αρχείων

To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)